• Kurs C++ - strona główna
  • Kurs C++ - kontakt z autorem
  • Kurs C++ - mapa witryny
  • Kurs C++ - prawa autorskie
  • Kurs C++ - Kanał RSS
Informatyka krok po kroku
Użytkownik niezalogowany

Witaj nieznajomy

Reklamy
Randki

Kurs C++ - spis lekcji

Lekcja 1. O programowaniu. Pierwszy program w C++

W tej lekcji uzyskasz podstawowe informacje o programowaniu oraz o organizacji tego kursu. Ponadto napiszesz swój pierwszy program w języku C++. Pierwszy program w języku C++. Podstawy programowania.

Lekcja 2. Budowa programu w języku C++

Tutaj poznasz ogólną budowę programu napisanego w C++. Dowiesz się też do czego który element jest wykorzystywany. Dzięki temu podstawowa budowa programu w języku C++ nie będzie Ci obca. Budowa programu w języku C++. Podstawowe elementy aplikacji C++

Lekcja 3. Twój pierwszy program - wyjaśnienie działania

Tym razem dowiesz się, jak działa Twój pierwszy program. Przeanalizujesz krok po kroku działanie programu. Zdradzę Ci też sekret, czym jest tajemniczy "Hello world". Pierwszy program w języku C++. Wyjaśnienie działania

Lekcja 4. Jak pisać poprawny i przejrzysty kod

W tej lekcji dowiesz się jakie są podstawowe reguły pisania programów w języku C++. Ponadto dowiesz się, jak pisać programy, aby kod był jak najbardziej czytelny i zrozumiały nie tylko dla Ciebie, ale również dla innych, czyli inaczej, żeby kod był poprawny i przejrzysty. Jak pisać poprawny i przejrzysty kod? Wcięcia, grupowanie i komentarze

Lekcja 5. Zmienne i podstawowe typy danych

Dzięki tej lekcji dowiesz się, czym są zmienne w języku C++ oraz poznasz podstawowe typy danych, którymi niewątpliwie będziesz operować na co dzień. Zmienne i podstawowe typy danych w języku C++

Lekcja 6. Zmienne - Typ znakowy i typ napisowy

Tutaj poznasz kolejne typy danych języka C++ - typy niezbędne przy komunikacji z użytkownikiem. Dzięki nim w swoich programach możesz wypisywać czytelne komunikaty i polecenia dla użytkownika. Zmienne - Typ znakowy i typ napisowy - typy napisowe w C++

Lekcja 7. Operatory część pierwsza - operator przypisania i operatory arytmetyczne

W tym artykule poznasz podstawowe operatory, których będziesz ich używać niemal w każdym programie. Omówiony zostanie tutaj operator przypisania oraz operatory arytmetyczne - zarówno te proste jak i złożone. Podstawowe operatory w języku C++ - operator przypisania i operatory arytmetyczne

Lekcja 8. Operatory część druga - operatory inkrementacji i dekrementacji, relacji oraz operatory logiczne

Tutaj rozszerzysz swoje informacje dotyczące operatorów i poznasz kolejne rodzaje równie przydatnych operatorów. Przedstawione zostaną operatory inkrementacji i dekrementacji oraz operatory relacji i operatory logiczne. Wspomniana zostanie również kwestia priorytetów i łączności operatorów Operatory część druga - operatory inkrementacji i dekrementacji, operatory relacji oraz operatory logiczne

Lekcja 9. Strumienie i operacje wejścia/wyjścia

W tej lekcji poznasz podstawy operacji wejścia i wyjście oraz dowiesz się czym są strumienie w języku C++. Poznasz również operatory wejścia i wyjścia, które umożliwiają komunikację programu z użytkownikiem. Strumienie i operacje wejścia oraz wyjścia. Operatory wejścia i wyjścia i strumienie predefiniowane.

Lekcja 10. Instrukcja warunkowa if - podejmowanie decyzji w języku C++

Dowiesz się tutaj, w jaki sposób dokonywać decyzji w języku C++ i wykonywać wybrane akcje w zależności od pewnych warunków. Wszystko to umożliwia instrukcja warunkowa if. Instrukcja warunkowa if - podejmowanie decyzji w języku C++

Lekcja 11. Modyfikatory typów w języku C++. Używanie stałych w programach

W tej lekcji poznasz modyfikatory, które umożliwiają tworzenie nowych typów danych z typów podstawowych i zarazem dają nowe możliwości. Dowiesz się również jak używać stałych w programach. Modyfikatory typów w języku C++. Używanie stałych w programach.

Lekcja 12. Tablice w języku C++. Podstawowy sposób organizacji danych.

Tym razem przedstawię Ci co należy zrobić jeśli w programie mamy bardzo dużo danych. Poznasz tablice w języku C++, które umożliwiają przechowywanie danych tego samego typu. Dowiesz się jak takie dane przechowywać oraz jak się do nich odwoływać. Tablice w C++. Indeksowanie, dostęp i zapis do poszczególnych elementów tablicy

Lekcja 13. Pętle w języku C++ - pętla for

W tej lekcji poznasz pętle i zrozumiesz sens ich istnienia. W tej lekcji przedstawiona zostanie podstawowa pętla w języku C++ - pętla for. Jest ona najpowszechniej używana, dlatego też nie możesz jej nie znać. Pętle w języku C++. Pętla for. Pętle sposobem na podobne czynności

Lekcja 14. Pętle w języku C++ - pętla do while

W tej lekcji poznasz kolejny rodzaj pętli - pętlę do-while. Co prawda nie jest ona tak powszechnie stosowana jak pętla for, ale jest równie użyteczna i na pewno nawet początkujący programista, nie może jej nie znać. Pętle w języku C++. Pętla do while. Zasady dotyczące pętli do while.

Lekcja 15. Pętle w języku C++ - pętla while

Pętla while, podobnie jak pętla do while jest niewątpliwie warta poznania. Prędzej czy później będziesz jej używać bardzo często w swoich programach. W taj lekcji przeczytasz również podsumowanie dotyczące pętli w C++. Pętle w języku C++ - pętla while. Porównanie pętli w języku C++

Lekcja 16. Tablice i pętle w języku C++. Efektywne zarządzanie danymi w C++

Dopiero w tej lekcji poznasz prawdziwą moc pętli w języku C++. Przekonasz się, w jaki sposób łatwo odwoływać się do tablic i dokonywać na nich wielu operacji przy użyciu poznanych wcześniej pętli. Tablice i pętle w języku C++. Efektywne zarządzanie danymi w C++

Lekcja 17. Instrukcja break w C++. Przerywanie pętli w języku C++

Jeśli chcesz wiedzieć w jaki sposób uzyskać przewagę nad innymi i sprytnie korzystać z pętli w C++, tutaj się tego dowiesz. Instrukcja break pozwoli Ci oprócz przerwania pętli, zdobywać dodatkowe informacje. Instrukcja break w C++. Przerywanie pętli w języku C++

Lekcja 18. Instrukcje continue i goto w C++. Obsługa pętli i etykiet w programach C++

Tutaj dopełnisz swoją wiedzę dotyczącą pętli w języku C++. Poznasz dwie instrukcje: instrukcję continue oraz instrukcję break, które umożliwią Ci bardziej skomplikowane i użyteczne manipulacje działaniem pętli. Instrukcje continue i goto w C++. Obsługa pętli i etykiet w programach C++

Lekcja 19. Operator warunkowy i instrukcja switch. Podejmowanie decyzji w języku C++

Dzięki tej lekcji poznasz uproszczoną notację dla prostych instrukcji warunkowych w języku C++ oraz bardzo wygodny zapis umożliwiający Ci sprawdzanie wielu warunków logicznych (instrukcja switch), który niewątpliwie poprawi czytelność Twoich programów. Operator warunkowy i instrukcja switch. Podejmowanie decyzji w języku C++

Lekcja 20. Typ logiczny i typ wyliczeniowy. Kolejne typy danych w języku C++

W tej lekcji przedstawię Ci dwa typy danych: typ logiczny i typ wyliczeniowy. Typ logiczny był tak naprawdę już przez Ciebie nieświadomie stosowany, a typ wyliczeniowy umożliwia tworzenie własnych typów danych i sprawniejszą pracę programu. Typ logiczny i typ wyliczeniowy. Kolejne typy danych w języku C++

Lekcja 21. Struktury - część 1 - grupowanie danych za pomocą struktur

W tej lekcji przedstawię Ci sposób grupowania informacji o jakimś bardziej złożonym elemencie za pomocą struktur - nowego typu w języku C++. Taki zabieg jest stosowany bardzo często, zwłaszcza na dalszym etapie nauki języka C++, jednak już teraz pewne mechanizmy warto poznać i zacząć stosować. Struktury - część 1 - grupowanie danych za pomocą struktur w języku C++

Lekcja 22. Struktury - część 2 - tablice struktur w języku C++

Jeśli chcesz poznać nieco bardziej zaawansowane wykorzystanie struktur w języku C++, koniecznie przeczytaj tę lekcję. Dowiesz się jak zagnieżdżać w sobie struktury oraz w jaki sposób poruszać się po tablicach struktur. Struktury - część 2 - tablice struktur w języku C++

Lekcja 23. Definicja, deklaracja, inicjalizacja - ważne pojęcia w języku C++

Mimo że ta lekcja będzie bardziej teoretyczna niż praktyczna, to jednak koniecznie musisz poświęcić jej uwagę. Poznasz tutaj pojęcia, którymi operowałem już w poprzednich lekcjach, a niebawem bez dobrego ich zrozumienia, nie będzie możliwe poznawanie nowych elementów języka. Definicja, deklaracja, inicjalizacja - ważne pojęcia w języku C++

Lekcja 24. Zasięg zmiennych w języku C++. Zmienne globalne i zmienne lokalne.

Chociaż zmienne w dotychczasowych programach były deklarowane nie raz, warto zastanowić się tak naprawdę, w którym miejscu programu możemy je deklarować i w jaki sposób wpływa to na "jakość" programów. W tej lekcji poznasz zmienne globalne i lokalne, czyli inaczej zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych w języku C++. Zmienne globalne i zmienne lokalne.

Lekcja 25. Przesłanianie zmiennych w języku C++. Zasięg a dostęp do zmiennych.

Tym razem poznasz mechanizm przesłaniania zmiennych w języku C++, który pozwoli Ci nie pamiętać wszystkich szczegółów dotyczących zadeklarowanych zmiennych, a jednocześnie rozumieć, co dokładnie dzieje się w programie i gdzie szukać ewentualnych błędów nieostrożnych działań. Przesłanianie zmiennych w języku C++. Zasięg a dostęp do zmiennych.

Lekcja 26. Referencja (typ referencyjny) w języku C++. Znaczenie referencji w programowaniu w C++.

Czas spojrzeć na typy danych z trochę innej perspektywy. W tej lekcji poznasz właśnie taki nieco "inny" typ danych, jakim jest referencja (typ referencyjny), który jednak już niebawem okaże się bardzo ważnym i przydatnym typem danych. Referencja (typ referencyjny) w języku C++. Znaczenie referencji w programowaniu.

Lekcja 27. Wskaźniki (typ wskaźnikowy) - część pierwsza. Adresowanie komórek, operator wyłuskania.

Tutaj zdobędziesz kolejne informacje o typie wskaźnikowym w C++. Informacje te są nie mniej ważne od tych przedstawionych w poprzedniej lekcji, dlatego też przeczytaj je z wielką uwagą. Wskaźniki (typ wskaźnikowy) - część pierwsza. Adresowanie komórek, operator wyłuskania.

Lekcja 28. Wskaźniki (typ wskaźnikowy) - część druga. Inicjalizacja, zasady, stałe wskaźniki

Tutaj zdobędziesz kolejne informacje o typie wskaźnikowym (wskaźnikach) w języku C++. Informacje te są nie mniej ważne od tych przedstawionych w poprzedniej lekcji, dlatego też przeczytaj je z wielką uwagą. Wskaźniki (typ wskaźnikowy) - część druga. Inicjalizacja, zasady, stałe wskaźniki

Lekcja 29. Wskaźniki (typ wskaźnikowy) - część trzecia. Operacje na kilku wskaźnikach

Po raz kolejny pogłębisz swoją wiedzę o wskaźnikach. Przedstawione są tu często stosowane sposoby użycia wskaźników oraz kilka ostrzeżeń i sugestii, jak bezpiecznie pracować ze wskaźnikami. Wskaźniki (typ wskaźnikowy) - część trzecia. Operacje na kilku wskaźnikach

Lekcja 30. Wskaźniki, referencje, typy proste. Porównanie typu wskaźnikowego i referencyjnego.

Ta lekcja stanowi podsumowanie informacji o wskaźnikach, referencjach i typach prostych i zawiera zestawienie tych wszystkich informacji, aby łatwiej Ci było przyswoić sobie niezbędną wiedzę. Wskaźniki, referencje, typy proste. Porównanie typów prostych, typu wskaźnikowego i referencyjnego w języku C++

Lekcja 31. Literały, czyli stałe dosłowne w języku C++.

Najwyższa pora, aby przedstawić Ci czym są literały, czyli inaczej stałe dosłowne w języku C++. Były one używane już do tej pory wielokrotnie, a zatem warto dowiedzieć się w końcu o ich istnieniu. Literały, czyli stałe dosłowne w języku C++. Literały całkowite, zmiennopozycyjne, znakowe, napisowe i typu logicznego

Lekcja 32. Przekształcenia typów w języku C++. Awansowanie, rzutowanie

W tej lekcji przedstawię Ci najważniejsze informacje dotyczące przekształceń typów w języku C++. Jest to naprawdę bardzo ważne zagadnienie, więc koniecznie przeczytaj tę lekcję. Przekształcenia typów w języku C++. Awansowanie i  rzutowanie w C++

Lekcja 33. Funkcje w języku C++ - podstawowe informacje o funkcjach

Poznaj funkcje w języku C++. Dowiedz się czym jest deklaracja i definicja funkcji, jak przekazywać do funkcji parametry oraz w jaki sposób wywoływać funkcje. Zdobędziesz tutaj podstawową wiedzę o funkcjach w języku C++ Funkcje w C++ - definicja, deklaracja, argumenty, parametry, wartość zwracana, wywoływanie funkcji

Lekcja 34. Funkcje w języku C++ - zasięg funkcji i argumenty funkcji

W tej lekcji poznasz zagadnienia takie jak zasięg funkcji, przesłanianie argumentów oraz korzystanie ze zmiennych globalnych przez funkcje. Przede wszystkim jednak poznasz metody przekazywania argumentów do funkcji i dowiesz się, które z nich można wykorzystać w określonych sytuacjach. Zasięg funkcji i argumenty funkcji - przekazywanie argumentów przez wartość, wskaźnik i referencję

Lekcja 35. Funkcje - argumenty formalne i aktualne. Porównanie metod przekazywania argumentów do funkcji.

W tel lekcji poznasz rozszerzone informacje na temat przekazywania argumentów do funkcji. Poznasz zalety i wady poszczególnych metod oraz dowiesz się, w których metod przekazywania argumentów do funkcji powinieneś używać w konkretnych sytuacjach. Argumenty formalne i aktualne funkcji. Metody przekazywania argumentów do funkcji - porównanie

Lekcja 36. Wywołanie funkcji. Funkcje rekurencyjne. Zwracanie wartości przez funkcję.

W tej lekcji dowiesz się o wywoływaniu funkcji. Przekonasz się, że funkcja może zostać wywoływana w różnych miejscach programu, dowiesz się czym są funkcje rekurencyjne. Poznasz także podstawowe informacje o zwracaniu wartości przez funkcję i dowiesz się jak wykorzystać struktury przy zwracaniu wartości przez funkcję. Wywołanie funkcji. Funkcje rekurencyjne. Zwracanie wartości przez funkcję.


Użytkowanie Serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje